Επικοινωνία

 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Εφαρμογών / Υπολογιστικό Κέντρο
Τμήμα Μαθηματικών
Κτήριο Βιολογίας-Μαθηματικών Πανεπιστημιούπολης, 26500 Πάτρα
URL: http://lcsa.math.upatras.gr
Τηλέφωνα: 2610-997280, 2610-997424
Fax: 2610997424
E-mail: lcsa@math.upatras.gr
Τεχνική Υποστήριξη: http://support.math.upatras.gr

-

-

Back

Login

Back

Cart

LCSA (c) 2013 - 2014 LCSA
 Desktop Έκδοση