Αναζήτηση:   

::- Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020 -::

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών λειτουργεί στις αίθουσες 035, 036, 037, 038, 039, 040, 044, 015, 145 του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.

Οι υπολογιστές του Εργαστηρίου χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα Linux Centos Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου αποτελείται από τα εξής:

  • 120 προσωπικούς υπολογιστές (PCs).
  • 20 Servers με Λειτουργικό σύστημα Linux - Centos.
  • Τέσσερις μονόχρωμοι εκτυπωτές Laser και δύο εκτυπωτές dot-matrix.
  • Δύο έγχρωμοι εκτυπωτές Laser.

Αίθουσα 036Αίθουσα 040Αίθουσα 015

Οι υπολογιστές και οι εκτυπωτές Laser του Εργαστηρίου, όπως και οι υπόλοιποι υπολογιστές που υπάρχουν σε χώρους του Τμήματος, είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο ταχύτηατας 1Gbit.

Λειτουργεί, επίσης, η αίθουσα Β/Μ 145, η οποία είναι εξοπλισμένη με 15 PCs  με λειτουργικά συστήματα Windows 10 και Linux - Centos. Η αίθουσα αυτή χρησιμοποιείται για διεξαγωγή μεταπτυχαικών μαθημάτων και σεμιναρίων που απαιτούν χρήση υπολογιστών.

Οι χώροι των γραφείων του εργαστηρίου καλύπτουν 90 τ.μ., είναι ιδιαίτερα σύγχρονοι, και διαθέτουν πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό.

Το εργαστήριο διαθέτει ανεξάρτητο Κέντρο Δεδομένων (Computer Room) κατάλληλα διαμορφωμένο για τη φιλοξενία των κεντρικών υποδομών του Τμήματος (εξυπηρετητών, ενεργών δικτυακών συσκευών, κ.λπ.) Ο χώρος πληρεί τις προδιαγραφές για ανάλογους χώρους (κατάλληλο φωτισμό, κλιματισμό, έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας, παροχή ενέργειας με πολλαπλές δικλείδες ασφάλειας και συνεχούς παροχής, πυροπροστασία, κ.ά.).

Computer Room RackComputer Room RackΚεντρικός Δικτυακός Κατανεμητής

Όλες οι διαθέσιμες υποδομές και εξοπλισμοί του Εργαστηρίου Η/Υ & Εφαρμογών πέρα από το βασικό τους σκοπό της κάλυψης των αναγκών των μελών του και του Τμήματος, καλύπτουν και τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου. Πιο ειδικά :

  • Υποστηρίζεται η άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, αλλά και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, στα μαθήματα που σχετίζονται με τους Υπολογιστές και τις εφαρμογές τους.
  • Εκπονούνται διπλωματικές εργασίες σε θέματα που σχετίζονται με Υπολογιστές.
  • Διεξάγεται έρευνα από μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη ΔΕΠ.
  • Διεξάγονται σεμινάρια επιμόρφωσης για χρήση των υπολογιστικών τεχνολογιών.
  • Διατίθενται υπηρεσίες Internet στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και το προσωπικό.
  • Καλύπτονται εν γένει διδακτικές και ερευνητικές απαιτήσεις χρήσης υπολογιστικού εξοπλισμού.

3D Περιήγηση στην Εργ. Αίθουσα Β/Μ 0.39-0.40  (απαιτείται το QuickTime)
Εργαστήριο Β/Μ 0.39-0.40

-