Αναζήτηση:   

::- Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020 -::

Ο συγχρονισμός των ρολογιών διάφορων δικτυακών συσκευών παρέχει τη δυνατότητα χρονικής συσχέτισης των γεγονότων που καταγράφονται από διαφορετικές δικτυακές συσκευές και της αυτόματης ρύθμισης του ρολογιού τερματικών συσκευών με κεντρικό ρολόι, το οποίο συνήθως είναι συγχρονισμένο στην τοπική ώρα.

Η ρύθμιση του χρονισμού στις συσκευές του δικτύου γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου NTP (Network Time Protocol). Το Εργαστήριο Η/Υ & Εφαρμογών προσφέρει την υπηρεσία ΝΤΡ για τον συγχρονισμό των ρολογιών των δικτυακών συσκευών του δικτύου του Τμήματος με το ρολόι αναφοράς της υπηρεσίας NTP του GRNET. Η υπηρεσία NTP παρέχει τιμές χρόνου στις ζώνες EET (European Eastern Time) και EEST (European Eastern Summer Time), οι οποίες είναι τα πρότυπα χρόνου που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία παρέχεται απο τον εξυπηρετητή ntp.math.upatras.gr.

 

Στατιστικά Υπηρεσίας ΝΤP(*)

Στατιστικά υπηρεσίας NTP

(*) Τα στατιστικά της υπηρεσίας ενημερώνονται σε μηνιαία βάση.

-