Αναζήτηση:   

::- Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020 -::

Το σύστημα υποστήριξης του Εργ. Η/Υ & Εφαρμογών είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής τεχνικής υποστήριξης χρηστών για προβλήματα που αφορούν Yπηρεσίες και Yποδομές του Τμήματος Μαθηματικών. Κάθε αίτημα υποστήριξης χαρακτηρίζεται από ενα μοναδικό αριθμό ώστε να είναι δυνατή η διαδικασία επιθεώρησης των ενεργειών που ακολουθήθηκαν. Για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με το αίτημα τους παρέχονται πλήρη ιστορικά των καταγραφέντων αιτημάτων και ενεργειών.

Οι χρήστες θα πρέπει να δίνουν όσον το δυνατόν καλύτερη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζουν ώστε να βοηθούν το τεχνικό προσωπικό προς την κατεύθυνση της επίλυσής του.
Σύστημα Αναφοράς και Υποστήριξης
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αιτήματος υποστήριξης:

  • Ενδεχόμενη δυσλειτουργία μεμονωμένου σταθμού εργασίας που χρησιμοποιούν στις εργ. αίθουσες.
  • Δυσλειτουργία δικτ. υπηρεσιών π.χ Webmail, Δικτ. Σελίδες, Forum, κ.α.
  • Θέματα λογαριασμών πρόσβασης χρηστών.
  • Ενεργοποίηση Δικτ. Μπριζών.
  • Διαχείριση Ηλεκτ. Λιστών Αλληλογραφίας
  • Διαμορφώσεις δικτυακών συσκευών για ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο του Τμήματος.

 

 

 
Στατιστικά χρήσης Συστήματος Aναφοράς και Yποστήριξης (*)

Στατιστικά χρήσης συστήματος αναφοράς και υποστήριξης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Τα στατιστικά ανανεώνονται σε μηνιαία βάση.

-