Αναζήτηση:   

::- Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020 -::

Το Εclass αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η ενσωμάτωση μεθόδων τηλεκπαίδευσης στη μαθησιακή διαδικασία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών υποστηρίζει και ενισχύει τη διδασκαλία και την πρόσβαση στη γνώση, παρέχοντας συνδυασμούς νέων μεθόδων για τη συμπλήρωση των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας. Η πλατφόρμα λειτουργεί συμπληρωματικά της αντίστοιχης πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Πατρών που υποστηρίζεται απο το UPnet.

Στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγουν το δικό τους χρονικό πλαίσιο για επικοινωνία και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.
Πλατφόμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Η πλατφόρμα eclass παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής διάθεσης του υλικού των μαθημάτων αλλά και μία πλειάδα μέσων επικοινωνίας μεταξύ του διδάσκοντα και των φοιτητών για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας είναι:

  • Η ευκολία χρήσης και δημιουργίας μαθημάτων
  • Η δομημένη και ενιαία παρουσίαση των μαθημάτων

Η πλατφόρμα αναπτύσσεται από το GUNET. Το Εργ. Η/Υ & Εφαρμογών  συμμετέχει στην προσαρμογή της στο περιβάλλον του Τμήματος Μαθηματικών.

 

Στατιστικά χρήσης Πλατφόρμας Εclass (*)

Στατιστικά χρήσης πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Tα στατιστικά της υπηρεσίας ενημερώνονται σε μηνιαία βάση.

-